Szakmai önéletrajz

Felsőfokú végzettségek: 

ELTE TFK Tanárképző Főiskolai Kar

 • magyar-történelem szakos tanár (oklevél minősítése: jeles) (1997)

PTE Bölcsészettudományi Kar

 • történelem szakos bölcsész, középiskolai tanár (oklevél minősítése: jeles) (2001)

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

 • köznevelési vezető, pedagógus szakvizsga (oklevél minősítése: kiváló) (2002)

KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

 • PhD (állam- és jogtudomány, Summa cum laude) (2018)

Disszertáció címe: A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái

Fontosabb továbbképzések:

 • Belt and Road Teacher Development Exchange Project (UNESCO Teacher Education Centre/Shanghai Normal University/Sochoow University, Sanghaj/Szocsou - CN)
 • Seminar Christian Educational Leadership (Driestar Christian University, Gouda - NL)
 • Value Driven Leadership/Értékorientált vezetés (Driestar University & RPI, Budapest)
 • Értékvezérelt vezetés (KEVE Akadémia, Budapest )
 • A keresztyén jellemformálás eszközei intézményünkben (ACSI & EPSZTI & RPI, Budapest )
 • The Bystander Effect & The Growth Mindset (Hősök Tere, Budapest )
 • E-szemináriumvezető és Gyakorlatvezető (NKE, Budapest )
 • A keresztyén mint vezető - a vezető mint keresztyén (ACSI & RPI, Vecsés)
 • International Education Leadership Conference (ACSI, Budapest )
 • Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára (OFI, Budapest )
 • Korszerű vezetői gyakorlat (DFT-Hungária, Budapest )
 • Együttműködés fejlesztése munkahelyi csoportban (Consact, Budapest )
 • Szervezetfejlesztés (Tinta, Budapest )
 • Projektmenedzsment (Consact, Budapest )
 • Kooperatív tanulás (SZIA, Budapest )
 • Hatékony együttnevelés (FÜPI, Budapest )
 • Kompetenciák mérése, értékelése (Observans, Budapest )
 • Projektpedagógia (Tinta, Budapest )

Ösztöndíjak:

 • Belt and Road Teacher Development Mechanism Exchange Project - UNESCO Teacher Education Centre & Shanghai Normal University, Sanghaj, Kína (2023)
 • ERASMUS+ oktatói mobilitás ösztöndíja - Univerzita J. Selyeho, Komarno, Szlovákia (2021)
 • ERASMUS+ CMEPIUS kutatói mobilitás ösztöndíja - Pedagoški Inštitut, Ljubljana, Szlovénia - 4th Scientific Conference Research in Education and Training: International Aspects of Education and Training (2019)
 • Politikatörténeti Alapítvány tudományos ösztöndíja (2005)
 • Takács Etel Pedagógiai Alapítvány ösztöndíja (1998)

Pedagógiai szakértői tevékenység:

Református Pedagógiai Intézetben:

 • igazgató, pedagógiai szakértő 
 • 2014-től mesterpedagógus, 2021-től kutatótanár 

Szakmai szakértői tevékenység:

 • köznevelési szakértő  (igazolványszám: SZ037386; szakterület: általános tanügyigazgatás, hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése, közoktatási fejlesztési támogatások, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)
 • szaktanácsadó (nyilvántartási szám: SZT001893; szakterület: pedagógiai mérés-értékelés, tantárgygondozó - magyar nyelv és irodalom)

Felsőoktatási tevékenység:

 • főiskolai tanár (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, 2014-től folyamatosan: 2014-2018 tanársegéd, 2018-2023 főiskolai docens)

Felsőoktatásban korábban és jelenleg oktatott tárgyai:


Károli Gáspár Református Egyetemen:

 • A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában: Non-direktív segítő beszélgetés; Segítő kapcsolat (PK-pszv)
 • A szakértői munka minőségbiztosítása, szervezetfejlesztés (PK-pszv)
 • Ember és társadalom alapismeretek (PK tanító)
 • Ember és társadalom tantárgypedagógia (PK-tanító)
 • Erkölcstan (PK-tanító)
 • Erkölcstan tantárgypedagógia (PK-tanító)
 • Fejezetek Magyarország történetéből (PK-tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermekgondozó, közösségfejlesztő)
 • Keresztyén pedagógia, keresztyén pedagógus (PK-tanító, óvodapedagógus)
 • Magyar nép- és honismeret (PK-tanító)
 • Művelődéstörténet (PK-tanító, óvodapedagógus)
 • Pedagógusattitűdök és etika - műhelymunka (PK-óvodapedagógus)
 • A nevelés és oktatás politikai és jogi szabályozása (PK - neveléstudomány)
 • Pedagógus szakvizsga alapozó kurzusok: Az intézmény kommunikációs rendszere; Az iskola arculata és PR-tevékenysége; Intézmény-pedagógus esetmegbeszélés; Közigazgatás-irányítási alapismeretek; Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás; Tanügyigazgatási-intézményszervezeti ismeretek; Non-formális nevelés (PK-pszv)
 • Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás: Tehetség és társadalom; Kreativitás pedagógiai implikációk (PK-pszv)
 • Tanügy-igazgatási jog (ÁJK-jogi szakokleveles pedagógus)

Eötvös Loránd Tudományegyetemen: 

 • Oktatásszervezés (PPK-pedagógia BA)
 • Kommunikáció a partnerekkel (PPK - pedagógia BA)

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen:

 • Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése
 • Oktatáspolitika, oktatásirányítás
 • Ágazati szakpolitikák elemzése II. - Versenyképesség és innováció
 • Differenciált ágazati ismeretek - köznevelés-politika

Egyéb szakmai-tudományos tevékenység:

 • főszerkesztő
 • köztestületi tag
First World Conference for Religious Dialogue and Cooperation 
 • Member of The International Scientific Program Board

World Conference on Research in Teaching and Education

 • Member of Conference Scientific Committee

Nyelvtudás:

 • olasz középfokú komplex nyelvvizsga (B2) - Állami Nyelvvizsga Bizottság, 1993.
 • angol középfokú komplex nyelvvizsga (B2) - Euro Nyelvvizsgaközpont, 2016. 
 • angol felsőfokú nyelvvizsga (C1) - EF Education First, 2019. 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:

Díjak, elismerések:

  

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el