Fontosabb publikációk

Könyvek:

Könyvrészletek, konferenciakiadványban megjelent absztraktok: 

 • A döntés küszöbén - óvodapedagógus hallgatók pályaszocializációja In: Podlovics É., Erdei R. & Kissné Gombos K. (szerk.): Megküzdés, fejlődés, nevelés. Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak, 2023. pp. 109-118. (ISBN: 978-615-6482-14-3)
 • A hivatás- és pályamotiváció a pedagóguspályán In: Szontagh, P. I., Tolnai, Á., Váradi, F., & Váradi-Kusztos, G.: Pedagóguskép-pedagógusképzés. A református pedagógusképzés eredményei a pálya- és hivatásszociológiai folyamat horizontján. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, 2023. pp.11-41. (ISBN 978-615-6637-07-9,  https://doi.org/10.5281/zenodo.10022961) 
 • Óvodapedagógus-hallgatók hivatás- és pályamotivációja, szerepfelfogása In: Szontagh, P. I., Tolnai, Á., Váradi, F., & Váradi-Kusztos, G.: Pedagóguskép-pedagógusképzés. A református pedagógusképzés eredményei a pálya- és hivatásszociológiai folyamat horizontján. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, 2023. pp. 81-104. (ISBN 978-615-6637-07-9, https://doi.org/10.5281/zenodo.10022961)
 • Before decision: career motivations of teacher candidates In: IRC 2023 XVII. International Research Conference proceedings, Riga, Latvia, 2023. p.46 (ISSN: 1307-6892)
 • Óvodapedagógus jelöltek szerepfelfogása és hivatásmotivációja In: K. Kéri, K. Józsa, K. Kanczné Nagy. A. Tóth-Bakos, D. Borbélyová, T. Mészáros (eds.): 14th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Section. Conference Proceedings, J. Selye University, Komárno, Slovakia, 2023. pp.197-206. (ISBN: 978-80-8122-447-8) 
 • A református köznevelés intézményei és a református pedagógusképzés kapcsolata In: Tolnai, Ágnes (szerk.) Gyakorlati felkészítés, pálya- és hivatásszocializáció a református pedagógusképzésben, Nagykőrös, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Pedagógiai Kar (2023) pp. 1-2.  (ISBN: 978-615-5961-98-4)
 • Hivatás- és pályamotiváció a KRE PK végzős óvodapedagógusai körében In: Furkó, Péter (szerk.) Studia Caroliensia 2021 Tudomány és harmadik misszió: a keresztyén tudós társadalmi szerepvállalása, Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2022 pp. 15-29.  (ISBN:978-963-414-895-1) 
 • The Ethics of Christian Pedagogy In: Zoran Matevski ; Ivana Dragovic ; Viktorija Petrovska (szerk.) Relationship between religion and globalization: Religious particularism vs. Religous universalism, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, 2022.  pp 55. (ISBN: 978-608-238-212-8) 
 • A döntés küszöbén.: Óvodapedagógus hallgatók pályaszocializációja In: Podlovics, Éva Lívia (szerk.) Iskola a határon III. konferencia szekcióelőadásainak absztraktjai : Megküzdés, fejlődés, nevelés, Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak, 2022,  p. 28 , 1 p. (ISBN 978-615-01-4785-7)
 • Development of specialized continuation trainings using the tools of mixed training modes In: K. Kéri, D. Borbélyová, Š. Gubo. (eds.): 13th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings, J. Selye University, Komarno, 2021,  pp. 161-170. (ISBN: 978-80-8122-413-3)
 • Gondolatok a keresztyén pedagógia elméletéről és gyakorlatáról, In: Fehér Ágota - Mészáros László (szerk.): "...megtisztítja azt, hogy több gyülölcsöt hozzon", VIII. Keresztény Neveléstudományi Konferencia, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2022., pp.209-218. (ISBN: 978-963-7306-73-0)
 • Student teachers' motivations for the profession and career advancements in the Carpathian Basin In: Proceedings of The 4th World Conference on Research in Teaching and Education, Prague, 2022 
 • Kárpát-medencei pedagógusjelöltek hivatás- és pályamotivációja In: Fodor Richárd; Karainé Gombocz Orsolya (szerk.): Pedagógiai változások - a változás pedagógiája III. Budapest, Magyarország : Szaktudás Kiadó Ház, 2021. pp. 367-374. (ISBN 978-963-575-040-5)
 • Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei pedagógusjelöltek körében In: Podráczky Judit (szerk.): 14. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia - Program és absztraktok, Kaposvár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet, 2021. p. 118. (ISBN978-963-269-962-2)  
 • Hivatás, pálya, motiváció: Pálya- és hivatásmotivációk a KRE TFK óvodapedagógus hallgatói körében In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás. Studia Caroliensia - A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, 2021. pp. 35-47. 
 • Megújuló pedagógiai-szakmai szolgáltatás a digitális, tanórán kívüli munkrend támogatásában, In: Németh András, Orsovics Yvette, Csehiová, Agáta és Tóth-Bakos Anita (szerk.): 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings, J. Selye University, Komárno, 2020., pp.127-136. (ISBN 978-80-8122-373-0)
 • A pedagógusképzés mint értelmiségképzés, In: Furkó Péter és Szathmári Éva (szerk.): Népszerű tudomány, tudománynépszerűsítés. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2019-es évkönyve. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2020. pp. 247-256.
 • Quality- and ethical expectations towards Christian educators and their codification problems, In: Igor, Z Zagar; Ana, Mlekuz (szerk.): Raziskovanje v vzgoji in izobrazevanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobrazevanja (4th Scientific Conference "Research in Education and Training"), Ljubljana, Szlovénia : Pedagoški inštitut, (2019) pp. 79-80. , (ISBN: 978-961-270-310-3)
 • Pedagógusjelöltek által vallott és követett etikai értékek, In: Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében, RIK-U Kft., Ungvár, 2019., pp. 419-428. (ISBN 978-617-7692-33-0)
 • Etika tantárgy-pedagógiai kurzus a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, In: Ollé János (szerk.): V. Tanárképzés Napja Konferencia - Kortárs pedagógiai szakirodalom, Veszprém, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2019., p. 34. (ISBN 978-963-396-122-3 )
 • Keresztyén pedagógus - itt és most In: de Muynck, Bram; Vermeulen, Henk; Kunz, Bram; Ábrám, Tibor; Szontagh, Pál: A keresztyén pedagógia esszenciája : Rövid áttekintés, Budapest, Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoport, 2019., pp. 91-95. (ISBN: 9786155834035)
 • Lehetetlen küldetés (?), avagy etika tantárgy-pedagógiai kurzus indítása a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, In: Bukor József, Kanczné Nagy Katalin és Tóth-Bakos Anita: A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Konferenciájának tanulmánykötete - tantárgypedagógiai szekció, Selye János Egyetem, Komárno, 2018., pp. 92-98. (ISBN 978-80-8122-252-8)
 • Keresztyén pedagógia, keresztyén pedagógus In: László Emőke (szerk.) A szolgálat ékessége: Tanulmányok Fruttus István Levente hetvenedik születésnapja alkalmából, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2018. pp. 177-186.(ISBN:978-963-414-453-3)
 • (Tü)körkép: avagy mit várunk el és mit teszünk pedagógusként a kényes etikai szituációkban? (Bánné Mészáros Anikóval), In: Sepsi Enikő, Szathmári Éva (szerk.): Értelmiség, felelősség, protestantizmus: Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2017-es évkönyve, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2018. pp. 46-63.
 • Etikai elvárások, erkölcsi ítéletek: Vázlatos beszámoló egy pedagógusetikai kutatásról, In: Fehér Ágota, Mészáros László (szerk.): "...et vocavit vocatione sua sancta": A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben,  Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2017. pp. 439-466. (ISBN:9789637306563)
 • A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások: A hivatásetika keresztyén aspektusa, In: Fehér Ágota, Mészáros László (szerk.): ."..et vocavit vocatione sua sancta": A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben, Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2017. p. 46. p.  (ISBN:9789637306563)
 • A protestáns hivatásfelfogás megjelenése a pedagógiában, In: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Homicskó Árpád Olivér (szerk.): Folyamatos megújulás: Reformáció(k) tegnap és ma: A Károli Gáspár Református Egyetem 2016-os évkönyve, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2017. pp. 253-265.
 • Gondolatok a pedagógus etika szabályozásával kapcsolatban, In: Erdélyi Erzsébet, Szabó Attila (szerk.): Az üzenetjét, azt kell megbecsülni: Tanulmányok Barabás László hetvenedik születésnapja alkalmából, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2017. pp. 199-221. (ISBN:978-963-414-329-1)
 • Kiegészítő szempontok az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben folytatott szakértői tevékenységhez, In: Bella Tibor, Bogáthné Erdődi Judit, Hámori Veronika, Kotschy Beáta, Móri Árpádné, Nahalka István, Szontagh Pál, Szőke-Milinte Enikő, Wölfling Zsuzsanna: Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára 2. füzet (2016), pp. 40-43. 
 • Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez, A-B változat (Bella Tiborral és Móri Árpádnéval), Budapest: Oktatási Hivatal, (2014.)
 • Helyreállító szemlélet és integrált nevelés (Soponyai Dórával), In: Klein Sándor, Soponyai Dóra (szerk.): A tanulás szabadsága Magyarországon: Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. Budapest: Edge 2000 Kiadó, 2011. pp. 343-350. (ISBN:97 89 639760158)
 • Adventtől karácsonyig (Györgyné Szabó Ildikóval, Szabóné Szél Juliannával, Takács Leonórával), In: Torgyik Judit (szerk.): Minden nap ünnep: Multikulturális gyakorlatok itthon, Budapest: Educatio, 2008. pp. 9-24.
 • Utca helyett iskola, In: Tóbiás László (szerk.): MindenGyerek Konferencia 2007.,  Budapest: Gyerekparadicsom Alapítvány, 2007. p. 12. (ISBN:978 963 06 3841 8)
 • Gondolatok napjaink iskolai kihívásairól a gyakorló pedagógus szemével, In: Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó (szerk.): Az év esszéi 2006., Budapest: Magyar Napló KIadó, 2006. (ISBN: 963 960 32 87) 
 • Hölgyek egykor és ma, in: A.Jászó Anna-L. Aczél Petra (szerk.): A modern retorikai bizonyítás, Budapest: Trezor Kiadó, 2003.

Folyóiratcikkek:Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el