Tevékenységeim

Igazgató

2014 óta vagyok a Református Pedagógiai Intézet igazgatója, 2015-2016-ban részt vettem a Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatására elnyert TÁMOP 3.1.17. pályázat projektmenedzsmentjében, 2017-2021 között a Református Oktatási Stratégia kidolgozásáért felelős munkacsoport tagja vagyok.  Hivatalomnál fogva tanácskozási jogú tagja vagyok a Magyarországi Református Egyház Zsinatának. 2017 óta az újraindított Magyar Református Nevelés folyóirat főszerkesztői feladatait is ellátom.  

Egyetemi oktató

2014 óta oktatok a Károli Gáspár Református Egyetemen, jelenleg Pedagógiai Kar főiskolai tanára vagyok. Az Állam- és Jogtudományi Karon tanügy-igazgatást, a Pedagógiai Karon több tárgyat oktatok a pedagógus szakvizsgát adó képzéseken, elsősorban tanügyigazgatást, szervezetfejlesztést és kommunikációt. A nappali és levelező óvó- és tanítóképzésben oktatott tantárgyaim: ember és társadalom tantárgypedagógia, etika, művelődéstörténet és társadalomismeret. 2019 óta a pedagógus szakvizsgás képzés szakfelelőse vagyok. Ezen kívül eseti megbízásokkal oktattam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán pedagógia szakon, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem köztisztviselői és kormánytisztviselői képzéseiben, illetve rendszeresen látok el záróvizsga-elnöki feladatokat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

2022 óta tagja vagyok a Károli Junior Akadémia tanácsadó testületének. 

Több nemzetközi konferencia tudományos tanácsadó testületének tagja vagyok (World Conference for Religious Dialogue and Cooperation; World Conference on Research in Teaching and Education

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el